Körkortsprov = kunskapsprov + körprov

Körkortsprov består av två delar – ett kunskapsprov och ett körprov. Självklart är detta en förenklad beskrivning, då båda dessa underprov består av flera delar som man måste ha koll på för att klara dessa prov.körkortsprov

Innan man gör något av proven måste man vara mycket väl förberedd, annars finns det i princip noll chans att man klarar sig. Detta gäller såväl kunskapsprovet (teoriprovet) och körprovet (uppkörningen). När det gäller uppkörningen förstår ju de flesta direkt – innan man kan köra bil finns det ingen idé att ens försöka sig på detta körkortsprov, men ibland händer det att man tar lite väl lätt på den teoretiska delen av körkortsprovet. Gör inte detta misstag – bara för att det är mycket roligare att köra bil än att plugga teori betyder det inte att du kan strunta i att noggrant förbereda dig även inför kunskapsprovet!

Körkortsprov – allmän information

Du bokar tid för körkortsprov genom Trafikverket. Du kan antingen boka prov online via deras hemsida (genom e-legitimation eller personlig kod), alternativt genom att kontakta deras kundtjänst på 0771-17 18 19. Efter att du bokat tid får du en bekräftelse samt inbetalningskort på posten. Var dock beredd på att det vid vissa tillfällen kan vara så att du får vänta i kö på din uppkörning, särskilt om du planerar att ta körkort på sommaren.

Körkortsprov – allmänt om kunskapsprovet

När det kommer till kunskapsprovet (teoriprovet) behöver du först och främst komma ihåg att ta med dig giltig legitimation (annars får du inte skriva provet). Sedan kommer vi till själva provet. Denna del av körkortsprovet testar dina kunskaper inom fem olika kategorier – fordonskännedom och manövrering, miljö, trafiksäkerhet, trafikregler och personliga förutsättningar. Provet består av 65 frågor och provtiden är 50 minuter. Du måste svara rätt på minst 52 av 65 frågor för att bli godkänd. Om du blivit godkänd kommer du att få ett skriftligt bevis som intygar detta faktum, men om du innan dess hunnit bli godkänd även på körkortsprovets körning (uppkörningen) kommer du istället få ett bevis om körkort – och din körkortsutbildning är i och med detta avslutad!

Även om många känner att uppkörningen är det svåraste och lägger ner mer krut på körningen (särskilt då det är roligare att köra bil än plugga teori) så är det viktigt att lägga ner erforderlig tid på att förbereda sig inför kunskapsprovet. Är det verkligen värt att missa provet bara för att man inte pluggat tillräckligt? Det är en sak om man har lite otur och får lite väl många “svåra” frågor (frågor kring miljö och utsläpp brukar många ha svårt för, just för de känns lite “onödiga” eftersom de inte har direkt med trafiksäkerhet och trafikregler att göra), men det är en annan om man inte klarar sig bara för att man pluggat för lite.

Vi har samlat en rad tips och knep som hjälper dig klara den teoretiska delen av körkortsprovet – läs allt om körkortsprovets teoretiska del här!

Körkortsprov – allmänt om körprovet

Körprovet (uppkörningen) innebär att du kör tillsammans med en kontrollant och målet är att du ska bevisa att du kan framföra ett motorfordon på ett trafiksäkert, korrekt och miljövänligt sätt. Även för detta körkortsprov måste du kunna uppvisa giltig id-handling. Innan du får göra körprovet kommer inspektören även att kontrollera att du uppfyller vissa formella krav – mer exakt att du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader samt har genomgått en giltig riskutbildning.

Innan körkortsprovet börjar kommer inspektören även att kontrollera att du inte har ett körkort utfärdat av annan EES-stat samt att du uppfyller eventuella villkor i körkortstillståndet (t.ex. glasögonkrav vid körning). Om du kör upp i egen bil kommer inspektören även att kontrollera så att bilen du vill använda för körkortsprovet motsvarar minimikraven.

Den första delen av detta körkortsprov är att genomföra en säkerhetskontroll. Därefter följer blandad körning under minst 25 minuter, den totala provtiden är ca 45 minuter. För mer information om hur du ska klara körprovet/uppkörningen, läs artikeln Körkortsprov – allt om uppkörning!

One thought on “Körkortsprov = kunskapsprov + körprov

  1. Hade mitt Körprov idag men klarde det inte utan blev underkänd, av en sur gammal gubbe som gjorde mig nervös hela tiden. Har läst den här sidan och fått lite tips och hoppas det går bättre på andra försöket

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *