Körkortsprovets teoretiska del

Den teoretiska delen av körkortsprovet består av ett prov som skrivs på dator. För behörighet B, bil (den vanligaste körkortsbehörigheten) består provet av sammanlagt 70 frågor. Dock är fem frågor så kallade utprövningsfrågor, alltså frågor som används för att testa olika frågor inför kommande teoriprov. Dessa räknas inte in i bedömningen, även om du inte vet vilka frågor som är testfrågor när du väl skriver.

Så det är alltså 65 frågor som du bedöms på. Du måste svara rätt på hela 80% av frågorna, d.v.s. 52 frågor totalt, för att bli godkänd på den teoretiska delen av körkortsprovet. Frågorna är indelade i fem olika kategorier, och efter att du gjort ditt teoretiska körkortsprov kommer du få ett papper där du ser vilka kategorier frågorna du svarat fel på funnits inom. Du får dock inte veta konkret vilka frågor du svarat fel på, bara vilka kategorier dessa funnits inom.

När det gäller förberedelser inför körkortsprovets teoretiska del är det allra bästa sättet att plugga med hjälp av körkortsfrågor. På www.korkort.se, som är nätets största portal för körkortsfrågor, kan du testa gratis samt läsa en mängd intressanta artiklar som hjälper dig ta körkort.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *