Tips för körprovet

När det kommer till själva körprovet gäller det också att vara mycket väl förberedd. Du bör ha övningskört en hel del, så att du känner dig säker på din körning – tvivel kan annars mycket väl sänka dig. Det är viktigt att du klarar av att ha uppsikt över vägen och medtrafikanterna, att du kan växla upp och ner utan problem, att du kan motorbromsa och en rad andra saker.

Om vi förutsätter att du förberett dig ordentligt, vad kommer då hända under själva uppkörningen?

Först kommer du få genomföra en säkerhetskontroll av bilen. Den yttre säkerhetskontrollen består av att du ska kolla att t.ex. helljus, halvljus och samtliga blinkers fungerar. Kolla också mönsterdjup på däcken, bromsvätska och spolarvätska. Testa fotbromsen och parkeringsbromsen. Den inre säkerhetskontrollen består bland annat av att inta korrekt körställning, kontrollera vindrutetorkare och värmereglage, tuta, kolla bromsarna (fot- och handbroms) igen och att broms- samt styrservon fungerar. Bäst är om du t.ex. ordnar så en trafikskolelärare, som vet exakt i vilken ordning och hur man måste kolla bilen innan körning, visar allt. Anteckna och se till att öva detta så fixar du säkerhetskontrollen utan problem!

Körkortsprovets uppkörning

Ha alltid koll på speglar medan du kör upp! Du måste ha koll på bakomvarande trafik, så ha stenkoll på backspegel och titta också i sidospeglarna med jämna mellanrum. Vrid gärna lite på huvudet när du kollar så att även inspektören lägger märke till detta. Innan du signalerar med blinkers vid högersväng ska du först kolla backspegel samt höger sidospegel, vid vänstersvängar måste du även kolla den döda vinkeln innan du svänger. Detta är oerhört viktigt och det är många som kuggar på att de enligt inspektören (vars ord är lag när det kommer till körkortsprovets praktiska del) inte haft tillräcklig koll på speglar!

Mycket vikt sätts på jämn och trafiksäker körning. Undvik rivstarter och planera din körning så att du alltid lyckas undvika hårda inbromsningar innan t.ex. svängar eller korsningar. Glöm inte att hålla avstånd till framförvarande bilar och var också noga med att inte överskrida hastighetsgränserna. Försök hålla en jämn och säker trafikrytm, du får faktiskt heller inte köra FÖR sakta och försiktigt – om din körning påverkar trafikflödet negativt och skapar problem för övriga trafikanter finns stor risk att du blir kuggad.

Några vanliga fel som man brukar göra är att man missar högerregeln i korsningen, kör för fort på smala och krokiga vägar (du bör anpassa hastigheten efter väglag, trafiksituation, eventuella hinder etc.), missar att släppa förbi gångtrafikanter vid övergångsställen (gör dig beredd på att stanna bilen även om du ser fotgängare som är på 3-4 meters avstånd från övergångsstället), har dålig fordonshantering (t.ex. sätter i fel växlar, har kopplingen nere i svängar) och har dåligt samspel med medtrafikanter.

Det gäller alltså att ha full koll och att inte stressa för mycket, även om det kan vara svårt i en pressad situation!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *